Directeur zorgcentrum regio Brussel

Anima Care is een dynamische groep die actief is in de residentiële ouderenzorg. Zij baat 22 zorgcentra uit, verspreid over het Vlaamse, Waalse en Brusselse gewest. Anima Care  biedt zorg en huisvesting aan ruim 2.200 senioren en stelt een 1500-tal werknemers te werk.
Voor de regio Brussel werft Anima Care een dynamische en gedreven directeur zorgcentrum (m/v)  aan.

Functie
Als Directeur ben je verantwoordelijk voor het beheer en de organisatie van het woonzorgcentrum. Je staat in voor een kwaliteitsvolle dienstverlening aan onze residenten en hun familie. Zo ben je o.a. verantwoordelijk voor:

Algemeen management :
Binnen het kader dat door de groep wordt uitgestippeld, heb je een duidelijke visie over jouw organisatie en kan je dit vertalen in een lokale strategie.
o Samen met het lokale team zorg je ervoor dat het strategisch meerjarenplan geïmplementeerd wordt en tot leven komt in heel het woonzorgcentrum.
o Je vertaalt het plan in objectieven en bewaakt het behalen van de resultaten.
o Je volgt nieuwe ontwikkelingen in de sector en op vlak van de regelgeving op.
People management
o Samen met je afdelingshoofden stuur je een team van een 40-tal medewerkers aan.
o Je zorgt voor een efficiënt personeelsbeleid. Zo sta je in voor de rekrutering, functionerings- en evaluatiegesprekken, ontwikkeling, retentiebeleid…
o Je coacht en ondersteunt je afdelingshoofden bij het aansturen van hun equipes.
o Je werkt continu aan een goede organisatiecultuur en een efficiënte organisatiestructuur.
• Kwaliteit
o Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorgprocessen en de dienstverlening.
o Je ziet toe op de correcte toepassing van de werkprocedures en het kwaliteitsplan en stuurt bij waar nodig.
o Je neemt ook actief deel aan de optimalisatie van het kwaliteitsbeleid.
o Je ziet erop toe dat de wettelijke vereisten inzake zorgverlening, opvang en begeleiding in orde zijn.
Financieel management
o Je optimaliseert de financiële prestaties van het woonzorgcentrum door te werken op bezetting, opnamebeleid, personeelsbezetting, financiering….
o Je staat in voor het opstellen, verdedigen, opvolgen en beheren van de budgetten.
o Je analyseert en interpreteert maandelijkse de resultaten en stuurt bij waar nodig.
Stakeholder management
o Je werkt mee aan een positief imago van de ouderzorg in het algemeen en de diensten van Anima Care in het bijzonder.
o Je staat bewoners, familieleden en medewerkers te woord.
o Je legt actief contacten met externe organisaties (gemeenten, seniorengroeperingen, ziekenhuizen…) en bouwt een netwerk uit in de regio.

Profiel
• Je bezit een masterdiploma of bent gelijkwaardig door ervaring en bent in het bezit van een attest ‘Directeur woonzorgcentrum’.
• Je hebt enkele jaren ervaring in een operationele management functie waarbij je leiding hebt gegeven aan grotere groepen van medewerkers. Ervaring in de zorgsector is een sterke troef.
• Je bent een people manager die in staat is om een team dagelijks te enthousiasmeren en motiveren.
• Je hebt ervaring met algemeen financieel beheer.
• Je bent sterk in het analyseren en oplossen van problemen.
• Je kan beslissingen nemen en hier de verantwoordelijkheid voor dragen.
• Je bent een vlotte communicator en slaagt erin anderen te inspireren door je enthousiasme en dynamiek.
• Je bent organisatorisch sterk en kan structuur brengen in een werkomgeving.
• Je bent bij voorkeur 2-talig NL/FR.
Aanbod
• Een uitdagende job in een dynamische onderneming met een sterke, waarden-gedreven bedrijfscultuur.
• Tewerkstelling in een maatschappelijk relevante sector in volle evolutie.
• Contract van onbepaalde duur in een voltijdse tewerkstelling.
• Een aantrekkelijk salarispakket met extralegale voordelen.
• Opleiding op het terrein bij aanvang van de functie.
• Professionele ondersteuning van onze centrale diensten (finance, HR, communicatie, legal…).
• Interne mobiliteit en doorgroeimogelijkheden.
Geïnteresseerd?
Gelieve je kandidatuur te richten aan vacature@animacare.be ter attentie van Cathy De Borger, Talent Manager.
Voor bijkomende inlichtingen kan je contact opnemen met Olivier Fassin, Operationeel Directeur Brussel en Wallonië op het nummer 0486 11 52 40